Vårt hållbarhetsfokus

På Nicorette® är hållbarhet en central del av våra värderingar när det gäller att producera vårt sortiment av nikotinläkemedel.

Forest Stewardship Council (FSC)-certifierad

Forest stewardship council ceritified

Nicorette® är engagerat i att skydda miljön genom att utveckla mer hållbara produkter och förpackningar. Därför kommer alla pappersförpackningar för konsumenter* från Nicorette® från hållbart förvaltade FSC-certifierade skogar.

Det här anses vara guldstandarden för timmercertifiering, med standarder som utvecklats av en bred grupp intressenter, inklusive miljö- och människorättsaktivister och representanter för skogsindustrin. Hittills ansvarar FSC för över 211 miljoner hektar mark.

Friska skogar bidrar till klimatstabilisering, rik biologisk mångfald och mänsklig hälsa – och vi är stolta över att stödja deras skydd.

*förutom Nicorettes® plåster som kommer att införa FSC-kartong 2023.

Sustainable sourcing

Hållbara källor

Samtliga konsumentförpackningar från Nicorette® kommer från certifierade hållbara skogar.

Minskning av plast

"Post Consumer Recycled material"

Post Consumer Recycled material” (PCR) avser vanligtvis plaster som PET, PP och HDPE som återvinns till ett material som används för att tillverka nya förpackningar. Det innebär i enkla termer att förpackningar får ett andra liv.

Användning av PCR-material hjälper miljön eftersom nytillverkade plaster utan några återvunna material vanligtvis bearbetas från fossila bränslen. Det innebär att återanvändningen av dem har enorma fördelar för miljön.
Vårt team arbetar med att implementera PCR-material i våra produkter inom en snar framtid.

Bli fri från polyvinylkloridfri (PVC)

Polyvinylklorid är världens tredje mest producerade syntetiska polymer av plast. PVC påverkar miljön negativt eftersom det påverkar ozonlagret och vattenkällor. Vårt team arbetar för närvarande med att ta bort PVC-plast från våra produkter inom en snar framtid.