Vårt hållbarhetsfokus

På Nicorette® är hållbarhet en central del av våra värderingar när det gäller att producera vårt sortiment av nikotinläkemedel.

Att bli koldioxidneutral

Carbon neutral

Koldioxidneutral

Vår tillverkning, forskning och utveckling sker i Helsingborg och är sedan 2017 baserad på 100% koldioxidneutrala energikällor enligt Certified Carbon Neutral Global Standard.

Vår anläggning i Helsingborg, Sverige, är Kenvue första koldioxidneutrala anläggning, en status som uppnåddes och ackrediterades 2017 och förnyades 2021. Den certifierades som koldioxidneutral för alla tillverknings-, lager- och utvecklingsanläggningar. Det innebär att vi har kunnat minska koldioxidutsläppen från Helsingborg från 5 012 ton CO2 per år till noll. Vi har gjort det genom att förbättra effektiviteten för att minska vår energianvändning, samt att använda energi från hållbara och certifierade källor som fjärrvärme och biogas.

Carbon emissions reduced

Minska energiförbrukningen genom investeringar i teknik.

Using excess heat

Använda överskottsenergi från andra tillverkningsanläggningar i området för att värma anläggningen.

Reducing natural gas

Minska naturgasförbrukningen genom användning av biogas.

Reducing food waste

Minska matsvinn genom att sälja överbliven mat från restaurangen till anställda.

Hybrid or electric cars

Hybrid- eller elbilar transporterar material på anläggningen.

Locked and secure bicycle parking

Säkra cykelparkeringar med gröna tak absorberar koldioxid.

Forest Stewardship Council (FSC)-certifierad

Forest stewardship council ceritified

Nicorette® är engagerat i att skydda miljön genom att utveckla mer hållbara produkter och förpackningar. Därför kommer alla pappersförpackningar för konsumenter* från Nicorette® från hållbart förvaltade FSC-certifierade skogar.

Det här anses vara guldstandarden för timmercertifiering, med standarder som utvecklats av en bred grupp intressenter, inklusive miljö- och människorättsaktivister och representanter för skogsindustrin. Hittills ansvarar FSC för över 211 miljoner hektar mark.

Friska skogar bidrar till klimatstabilisering, rik biologisk mångfald och mänsklig hälsa – och vi är stolta över att stödja deras skydd.

*förutom Nicorettes® plåster som kommer att införa FSC-kartong 2023.

Sustainable sourcing

Hållbara källor

Samtliga konsumentförpackningar från Nicorette® kommer från certifierade hållbara skogar.

Minskning av plast

"Post Consumer Recycled material"

Post Consumer Recycled material” (PCR) avser vanligtvis plaster som PET, PP och HDPE som återvinns till ett material som används för att tillverka nya förpackningar. Det innebär i enkla termer att förpackningar får ett andra liv.

Användning av PCR-material hjälper miljön eftersom nytillverkade plaster utan några återvunna material vanligtvis bearbetas från fossila bränslen. Det innebär att återanvändningen av dem har enorma fördelar för miljön.
Vårt team arbetar med att implementera PCR-material i våra produkter inom en snar framtid.

Bli fri från polyvinylkloridfri (PVC)

Polyvinylklorid är världens tredje mest producerade syntetiska polymer av plast. PVC påverkar miljön negativt eftersom det påverkar ozonlagret och vattenkällor. Vårt team arbetar för närvarande med att ta bort PVC-plast från våra produkter inom en snar framtid.