*jämfört med cigaretter. Baserat på rökning av 15 cigaretter per dag, snittpris för 20 pack cigaretter samt Nicorette® Munspray enligt dosering i bipacksedel. Konsumentpris bestäms av återförsäljare.

**jämfört med cigaretter. Baserat på rökning av 15 cigaretter per dag, snittpris för 20-pack cigaretter samt Nicorette® Tuggummi enligt dosering i bipacksedel. Konsumentpris bestäms av återförsäljare.