Sätt att sluta röka

Woman laughing outdoors

Att sluta röka är en av de mest fantastiska sakerna du kan göra för att förändra ditt liv. Det kan både hjälpa dig att bli friskare och spara pengar som du kan använda till andra saker.

Du kan behöva mer än viljestyrka för att lyckas sluta. Att kombinera din motivation att sluta tillsammans med hjälpmedel för att sluta röka kan hjälpa till att ge dig det stöd du behöver för att sluta röka för gott. Nikotinläkemedel kan erbjuda det extra stödet för att hålla dig på rätt spår.

Nikotinläkemedel fungerar genom att minska ditt röksug och nikotinbegär och hjälper till att lindra symptomen från nikotinabstinens, samtidigt som du slipper många av de farliga kemikalier som finns i cigaretter.

Du kan köpa olika typer av nikotinläkemedel utan recept på apotek, bland annat:

  • Munspray
  • Tuggummi
  • Sugtablett
  • Plåster
  • Inhalator
  • Resoriblett (Microtab)

Ta reda på vilket nikotinläkemedel som passar dig bäst.

Vilka produkter erbjuder Nicorette® och hur fungerar de?

Bag containing Nicorette Microtabs, Nicorette Inhalator and Nicorette Invisipatch products

Ett Nicorette® plåster om dagen ger en jämn tillförsel av nikotin under 16 timmar för att stilla röksug och nikotinbegär under dygnets vakna timmar, då du annars hade rökt. Du tar bort nikotinplåstret innan du går och lägger dig.

Om du röker fler än 20 cigaretter om dagen kan du prova Nicorette® 25 mg plåster för att få stöd i början av din sluta-röka-resa, när du behöver det som mest. Det hjälper dig att hålla fokus på att sluta röka, utan att bli distraherad av röksug och nikotinbegär och andra symptom.

Rökare med högt nikotinberoende, de som känner röksug trots användning av ett nikotinläkemedel eller de som misslyckats vid behandling med enbart ett nikotinläkemedel tidigare kan ha nytta av en kombinationsbehandling där två nikotinläkemedel kombineras. Detta för att få extra stöd och öka chanserna att lyckas, jämfört med att enbart använda ett nikotinläkemedel. Vid kombinationsbehandling bärs nikotinplåster under hela dagen (16 timmar) och ger en jämn tillförsel av nikotin för kontinuerlig lindring och kompletteras med exempelvis ett tuggummi, munspray eller sugtablett för att hantera de akuta topparna av röksug och nikotinbegär när det slår till.

Plåster: Läs mer här

Munspray: Läs mer här

Tuggummi: Läs mer här

Sugtablett: Läs mer här

Resoriblett: Läs mer här

Inhalator: Läs mer här

Börja din resa mot ett rök- och nikotinfritt liv med Nicorette®

En av myterna om att sluta röka är att enbart viljestyrka är det mest effektiva sättet att sluta. Men bara 3-5 % av alla som försöker sluta röka klarar sig utan hjälpmedel.

Börja sluta röka idag med hjälp av Nicorette® för att ge din viljestyrka lite extra hjälp.