RÖKNING OCH ÅNGEST

Woman standing outdoors

Det är svårt att sluta röka, men det kan vara bra för din mentala hälsa.

Ibland kan du känna dig orolig och irriterad när du inte har rökt på ett tag eller när du försöker sluta. Det kan bero på nikotinabstinens, så kallade avgiftningseffekter. De här symptomen lindras bara tillfälligt när du röker, men kan få vissa rökare att uppleva att rökning hjälper mot ångest.

Faktum är att rökning faktiskt kan öka ångest som en följd av nikotinabstinensen och att du inte tar itu med de underliggande orsakerna. När du slutar röka kan vissa abstinensbesvär till en början får dig att må sämre, men det är bara tillfälligt och kommer att bli bättre med tiden. Om du bestämmer dig för att sluta röka kan det hjälpa till att minska ångesten relaterad till rökavvänjningen, samtidigt som det är ett stort steg för din allmänna hälsa.

Att sluta röka kan hjälpa till att både förbättra fysisk och mental hälsa. Forskning har visat en koppling mellan att sluta röka och minskad ångest och stress, samt bättre humör, jämfört med att fortsätta röka.

Om du är orolig för din mentala hälsa bör du prata med en vårdgivare för professionellt stöd.

Om du tar medicin för en psykisk sjukdom ska du prata med din läkare innan du slutar röka.

Att sluta röka när du har ångest

Group of people standing smiling and laughing

Rökare är överrepresenterade med cirka 50% bland personer med vanliga psykiska hälsoproblem, jämfört med befolkningen i stort. Personer som lever med psykisk ohälsa som ångest tenderar också att röka mer och oftare. Även om det kan vara utmanande att sluta, finns det gott om stödnätverk och enkla åtgärder som kan hjälpa dig att öka dina chanser att lyckas sluta röka. Här är några saker du kan göra på din resa mot ett rökfritt liv:

Prata med din läkare

Du kan boka en tid med din läkare för att förstå vilka resurser som finns tillgängliga för dig och vilka metoder som kan vara bäst för din rökavvänjning.

Din läkare kan också remittera dig för ytterligare stöd eller rekommendera hjälpmedel för rökavvänjning, vilket kan fördubbla dina chanser att sluta jämfört med att enbart använda din viljestyrka.

Om du är orolig för din mentala hälsa bör du prata med en vårdgivare för professionellt stöd.

Om du tar medicin för en psykisk sjukdom ska du prata med din läkare innan du slutar röka.

Få stöd

Professionellt stöd kan hjälpa till att öka dina chanser att lyckas sluta röka jämfört med att försöka sluta på egen hand. Tillsammans med hjälpmedel för rökavvänjning kan utbildat stöd göra det mer troligt att du slutar, än om du enbart använder din viljestyrka.

Det är viktigt att tala med professionella, men glöm inte att det också finns andra sätt att få stöd när du slutar röka. Du kan prata med dina vänner och familj eller samarbeta med en ”sluta röka-kompis” som förstår precis vad du går igenom.

Använd nikotinläkemedel

Om du behöver hjälp för att sluta röka kan nikotinläkemedel öka dina chanser att lyckas, jämfört med att sluta tvärt utan hjälpmedel. Nikotinläkemedel från Nicorette® kan hjälpa till att lindra symptomen som du kan uppleva när du slutar, inklusive ångest som en följd av nikotinabstinens. De är också tillgängliga receptfritt på apotek, online eller i dagligvaru- och servicehandel.

Du kan använda vår Produktväljare för att hitta rätt nikotinläkemedel för dig.