Sluta röka “cold turkey” – vad du kan förvänta dig

Woman sitting indoors

Det finns olika sätt att sluta röka på. Ett av dem är att sluta röka tvärt eller direkt, det som på engelska kallas "cold turkey". Det innebär att du slutar med alla tobaksprodukter omedelbart och utan att använda någon form av nikotinläkemedel eller andra läkemedel för att hjälpa dig att sluta röka.

Även om den metoden fungerar och kan vara det bästa sättet för vissa personer, så är det inte alltid den mest effektiva metoden. Endast 3 av 100 rökare slutar röka för gott genom att sluta tvärt - många behöver alltså extra stöd för att lyckas sluta.

Om du tar läkemedel för andra sjukdomstillstånd, se till att informera apotekspersonal eller läkare att du planerar att sluta röka så att de kan gå igenom de bästa alternativen för dig.

Utmaningar med att sluta röka "cold turkey"

Vissa personer slutar röka enbart med hjälp av sin viljestyrka. Om du klarar det så är "cold turkey" en bra metod. Det innebär att man inte använder något nikotinläkemedel eller andra hjälpmedel för att lindra röksuget som man sannolikt kommer att uppleva på vägen. Men det här kan vara ett mer utmanande och mindre effektivt alternativ än att få stöd under resans gång.

Oavsett vilken metod du väljer för att sluta röka så är det sannolikt att du upplever två typer av röksug:

• Konstant röksug - Ett stadigt och kontinuerligt röksug som ligger och skaver i bakgrunden. Det lindras vanligtvis med långverkande nikotinläkemedel, som till exempel plåster.
• Plötsligt röksug - Intensiva toppar av akut röksug som kommer plötsligt kan behandlas med nikotinläkemedel som till exempel tuggummi eller munspray.

När man slutar röka “cold turkey” så lindras inte röksuget och nikotinbegäret vilket ofta leder till återfall. Upp till 76 % av patienter som inte får stöd drabbas av återfall inom en vecka.

Få tips om hur du håller dig på rätt spår och hanterar ditt sug efter cigaretter.

Att sluta röka “cold turkey” jämfört med att använda nikotinläkemedel

Nicorette Quickmist on a desk

Nikotinläkemedel passar de flesta och kan öka dina chanser att lyckas sluta röka jämfört med enbart viljestyrka. Det beror på att behandlingar med nikotinläkemedel syftar till att hålla röksuget och nikotinbegäret under kontroll och minska obehagliga abstinensbesvär.

Vilket nikotinläkemedel som är rätt för dig beror på dina personliga preferenser och typ av röksug.

Du kan prova:

 • Nicorette® Tuggummi – Tugga bort ditt röksug
 • Nicorette® Plåster – Kontinuerlig lindring av röksug och nikotinbegär under dygnets vakna timmar (16 timmar)
 • Nicorette® Sugtablett – För rökare som vill ha flexibel men diskret kontroll över röksuget
 • Nicorette® Munspray – Två sprayningar börjar lindra röksug efter bara 30 sekunder

Hur man slutar direkt, om det är rätt alternativ

Nikotinläkemedel kan öka dina chanser att lyckas sluta röka jämfört med enbart viljestyrka, men vissa vill hellre sluta direkt utan hjälpmedel. Om du vill sluta enbart med hjälp av din viljestyrka, så är här några tips för att lyckas.

Skaffa stöd

Att få stöd kan betyda mycket när du försöker sluta röka. Med vänner och familj runt dig har du människor som kan uppmuntra och stödja dig. Det kan också hjälpa att ha någon att anförtro sig åt om sina utmaningar. Vänner och familj kan även stötta dig genom att fråga hur du mår och påminna dig om ditt beslut att sluta.

Gör en plan för att sluta röka

Det är viktigt att förbereda sig innan man slutar röka ”cold turkey” för att kunna hantera akuta röksug och frestelser. Genom att identifiera situationer som kan fresta dig att röka kan du planera hur du undviker dem så är du redo för att förhindra återfall.

Minska gradvis innan du slutar helt

Att bestämma ett datum för rökstoppet inom högst sex veckor från beslutet att sluta, hjälper dig att planera din sluta röka-resa. Genom att minska rökningen gradvis före det datumet kan du ta det en dag i taget och ofta göra det enklare att sluta röka. Det betyder förstås att du röker en längre tid och även en liten mängd cigarettrök skadar din hälsa. Men det är ett steg i rätt riktning och kan hjälpa många människor på vägen mot att sluta röka för gott.

Var beredd på abstinensbesvär

Röksug och abstinensbesvä kommer att påverka de flesta som försöker sluta röka och de kan vara mer utmanande utan nikotinläkemedel.

Du bör förbereda dig på vissa symptom så som:

 • Irritation och ångest
 • Sömnproblem
 • Potentiell viktökning
 • Nedstämdhet

Det är viktigt att göra en plan för att kunna hantera dessa. Du kan försöka att:

 • Motionera för att minska dina symptom.
 • Distrahera dig med en annan aktivitet när röksuget slår till.

Vanliga frågor

Är det bättre att sluta röka gradvis eller direkt (”cold turkey”)?

Även en liten mängd rökning kan skada din hälsa, så det finns fler hälsofördelar med att sluta direkt jämfört med att minska gradvis. Men att trappa ner kan vara enklare för många människor då det tar dig i rätt riktning en dag i taget. De som slutar direkt har en hög risk för återfall, så om du är orolig för det kan en gradvis minskning vara rätt för dig. Det krävs då en plan och ett tydligt slutdatum.

Vad händer om du slutar röka tvärt?

När du tvärt slutar röka får du vanligtvis abstinensbesvär. Det kan handla om ett intensivt röksug som kan börja så snabbt som en halvtimme efter din sista cigarett. Du kan också uppleva andra symptom som:

Kom ihåg att symptomen bara är tillfälliga, de bör försvinna inom cirka fyra veckor. Om du är bekymrad över dessa symptom bör du tala med din läkare.

Hur länge varar nikotinabstinensen efter ett tvärt rökstopp?

Röksuget kan vara särskilt tufft under den första veckan efter du har slutat röka eftersom suget är som starkast två till tre dagar efter din sista cigarett. De bör endast pågå i upp till fem minuter och kommer vanligtvis att sluta helt inom sex veckor. Dina andra abstinensbesvär bör börja minska inom cirka två till fyra veckor.

 • Humörsvängningar
 • Irritation
 • Ångest
 • Sömnproblem eller en rubbad sömnrytm
 • Mindre energi
 • Viktökning