Hur kan rökning påverka din fertilitet?

Woman and three children playing in the sea

Du är säkert medveten om vissa hälsoproblem som är kopplade till rökning. Det kan vara anledningen till att du har fattat det livsavgörande beslutet att sluta. Men visste du att rökning också kan påverka din fertilitet?

Om du är en man som röker kan det leda till en lägre spermieproduktion, och vissa bevis tyder på att kvinnor som röker har dubbelt så hög risk för infertilitet jämfört med icke-rökare.

Den goda nyheten är att ett rökstopp kan vända några av de negativa effekterna och öka dina chanser att välkomna en ny liten krabat till världen.

Läs vidare för att lära dig mer om hur rökning påverkar din fertilitet och hur ett rökstopp kan förbättra dina chanser att få en glad och frisk bebis.

Nikotinets effekter på fertilitet är okända. Kvinnor som försöker att bli gravida ska helst vare sig röka eller använda nikotinläkemedel.

Om du är gravid ska Nicorette® endast användas efter att du rådgjort med den sjukvårdspersonal som har hand om din graviditet, din läkare eller läkare som är specialiserad på rökavvänjning.

Hur rökning påverkar kvinnors och mäns fertilitet

Det finns några olika sätt som fertiliteten hos män och kvinnor påverkas.

Rökning och kvinnors fertilitet

Visste du att?

 • Om du röker kan dina chanser att bli gravid minska till hälften varje månad.
 • Klimakteriet inträffar 1–4 år tidigare för kvinnor som röker (jämfört med icke-rökare), enligt viss forskning.
 • Forskning tyder på att 1 av 5 barn som föds av mammor som röker har låg födelsevikt, det kan även öka risken för tidiga födslar.

Rökning och mäns fertilitet

Visste du att?

 • Män som röker har ofta en lägre spermieproduktion än icke-rökare.
 • Viss forskning visar att manliga rökare är mer benägna att ha en högre andel av missbildade spermier.
 • Män som röker löper större risk att uppleva impotens än icke-rökare.

Om du vill bilda en familj, eller utöka den, så kan det här vara den perfekta motivationen för att sluta röka idag.

Rökning och befruktning

Man and a woman laughing together

Från den sekund du bestämt dig för att försöka bli gravid kan rökning påverka dina planer att få ett barn, om en eller båda av er röker.

De flesta par som har regelbundet, oskyddat sex (två eller tre gånger i veckan) blir gravida inom 12 månader. Men för rökare kan möjligheten att bli gravid minska med nästan hälften varje månad.

Och om du är en kvinna som röker kan sannolikheten för att ett befruktat ägg ska implantera sig i livmodern också minska. Fertilitetsproblem kopplade till rökning kan påverka kvinnor som redan har barn såväl som de som försöker bli gravida för första gången.

IVF och rökning

Forskning har visat att rökare som genomgår IVF-behandling kan få sämre förutsättningar för att bli gravida och få en lyckad graviditet, samtidigt som risken för missfall och utomkvedshavandeskap ökar. Du kan även behöva mer äggstimulerande medicin för att lyckas.

Rökning och graviditet

Att röka när du är gravid kan begränsa syretillförseln till din bebis, vilket innebär att deras hjärta måste arbeta hårdare.

Komplikationer som rökning kan orsaka under graviditet och födsel inkluderar:

 • Utomkvedshavandeskap (kallas också ektopisk graviditet) – Nikotin kan påverka funktionen i din äggledare och innebära att ett befruktat ägg implanterar sig utanför livmodern.
 • Defekter vid födseln – Kvinnor som röker kan löpa större risk att få ett barn med en defekt vid födseln.
 • För tidig födsel – Risken för att föda innan vecka 37 av graviditeten kan öka, vilket kan leda till hälsoproblem för ditt barn.
 • Missfall och dödfödslar – Kemikalierna i cigaretter kan orsaka långsam fosterutveckling och öka risken att förlora din bebis eller att den blir dödfödd.
 • Låg vikt – I genomsnitt är rökande mödrars bebisar 200 g lättare, enligt brittiska National Health Service, vilket kan orsaka hälsoproblem under och efter förlossningen.

Även att röka bara några få cigaretter under graviditeten kan öka risken för komplikationer och hälsoproblem. Rökning under graviditeten kan också öka risken för plötslig spädbarnsdöd med 25 %.

Om du är gravid ska Nicorette® endast användas efter att du rådgjort med den sjukvårdspersonal som har hand om din graviditet, din läkare eller läkare som är specialiserad på rökavvänjning.

Rökning och impotens

Rökning kan göra dina blodkärl smalare, vilket gör det svårare att få erektion och kan leda till impotens.

Cigaretter kan också skada kvaliteten och mängden av din sperma. Det kan innebära att du har färre och mindre aktiva spermier som anstränger sig mindre för att röra sig mot ägget.

Passiv rökning och fertilitet

Passiv rökning kan minska dina chanser att bli gravid och påverka din bebis före och efter födseln.

Det är allmänt känt att passiv rökning påverkar fertiliteten på liknande sätt som aktiv rökning gör. Risken ökar för plötslig spädbarnsdöd, underviktig bebis och andra svårigheter kring förlossning.

Kan min fertilitet öka av att sluta röka

Många faktorer påverkar fertiliteten, men att sluta röka kan hjälpa. Kvinnor som slutar röka tar vanligtvis inte längre tid på sig att bli gravida än de som aldrig har rökt i livet. Att sluta röka tros också hjälpa till att öka dina chanser att bli gravid om du går igenom IVF-behandling. Att sluta röka kan hjälpa till att förbättra din livmoderslemhinna, vilket i sin tur kan öka dina chanser att bli gravid snabbare. Idealiskt sett bör du sluta röka cirka fyra månader innan du försöker få barn – men det är ett positivt steg när du än slutar. Faktum är att om du slutar röka innan du blir gravid kan dina risker sjunka till samma nivå som någon som aldrig har rökt tidigare.

För en man, oavsett hur länge du har varit rökare, så börjar din sperma bli friskare så fort du slutar röka, vilket kan öka dina chanser att få en bebis.