SOCIALA FÖRDELAR MED ATT SLUTA RÖKA

Person smiling outdoors

De flesta av oss vet att det är bra för hälsan och plånboken att sluta röka, men det finns också många andra fördelar med att avstå. Även om sociala faktorer kanske inte är det första du tänker på när det handlar om fördelar med att sluta röka, så kan förbättringar i ditt privatliv göra stor skillnad för ditt allmänna välbefinnande.

Utseende

Det har visat sig att cigarettrökning påverkar huden negativt eftersom den får mindre syre och näringsämnen. Det kan leda till att huden åldras i förtid med mellan 10 och 20 år, orsaka en gulgrå hudton och till och med celluliter. Så snart du slutar kan du förhindra eventuella ytterligare skador på huden som orsakas av rökning samt även potentiellt bromsa åldrandeprocessen.

Att sluta röka bidrar också till att förbättra tändernas hälsa och utseende. Som rökare löper du större risk att utveckla tandköttssjukdomar jämfört med icke-rökare, vilket innebär att du ökar dina chanser att behålla dina tänder intakta om du slutar. Att sluta röka förhindrar också att tänderna blir mer fläckiga och kommer att resultera i fräschare andedräkt och bättre smaksinne.

Hälsa hos personerna i din närhet

Family holding hands outdoors

Det finns kanske ingen viktigare anledning att sluta röka än att värna om din familjs hälsa.

Passiv rökning utsätter dina närmaste för en rad potentiella sjukdomar, bland annat cancer, hjärtsjukdomar, hjärnhinneinflammation, luftrörskatarr och lunginflammation. Faktum är att passiv rökning ökar sannolikheten för att en icke-rökare ska drabbas av lungcancer med så mycket som 24 % och hjärtsjukdomar med 25 %. Det finns helt enkelt ingen "säker" nivå för exponering av passiv rökning.

När du slutar röka bidrar du till en rökfri miljö för dina vänner och din familj. Det kommer att ha en positiv inverkan på dina nära och kära personers hälsa – särskilt för barn. Dessutom minskar du sannolikheten för att dina barn börjar röka.

Det är också sant att ett rökstopp leder till förbättrad fertilitet. I genomsnitt har icke-rökare lättare att bli gravida än rökare, och de har i slutändan större chans att föda ett friskt barn.

Stress

Det är vanligt att rökare säger att nikotin hjälper till att lindra stress och ångest. Det beror på att nikotinabstinens ofta ger symtom som ångest och irritabilitet som lindras av rökning. Men rökningen bidrar inte till att minska stress, istället ökar faktiskt ångest och spänningar, och människors stressnivåer sjunker efter de slutat röka.

Woman sitting on a sofa with a mug