MYTER OM ATT SLUTA RÖKA

Two women talking together

Många tror att det bästa sättet att sluta röka är att sluta tvärt, utan nikotinläkemedel, eller att nikotinläkemedel är lika skadligt och beroendeframkallande som rökning. Vi vill ge dig fakta om att sluta röka och om nikotinläkemedel eftersom det är svårt nog som det är att sluta och att ha rätt information kan hjälpa dig.

Myt 1: Jag har rökt så länge att skadan redan är skedd

Att sluta röka ger hälsofördelar oavsett din ålder, och fördelarna startar den dag du slutar! Redan efter ett år sjunker risken för hjärtinfarkt till ungefär hälften av en rökare, och efter 10 år har din risk för cancer halverats jämfört med en person som fortsätter att röka. Ta reda på andra hälsofördelar med att sluta röka.

Myt 2: Jag bör inte sluta röka för att jag kommer att gå upp i vikt

Det är inte ovanligt att man går upp lite i vikt när man först slutar röka, men att sluta röka är en av de bästa sakerna du kan göra för din hälsa. Rökning kan dämpa din aptit så att du känner dig mindre hungrig

Myt 3: Det kommer att göra mig mer stressad

Den stresslindring du kan känna när du röker en cigarett är bara tillfällig. Forskning har visat att rökning faktiskt ökar ångest och depression på lång sikt. Faktum är att rökare kan ha upp till 70 % ökad risk för ångest och depression jämfört med icke-rökare.

Myt 4: Att sluta med enbart viljestyrka är det mest effektiva sättet.

Faktum är att endast 3–5 % av dem som slutar röka klarar det enbart med hjälp av sin viljestyrka. Det beror på att det är svårt att sluta röka, så tänk på att det är okej att få hjälp och stöd! Om du använder ett nikotinläkemedel som Nicorette® munspray är det mer troligt att du lyckas sluta, än om du enbart använder din viljestyrka.

Hitta rätt produkt(er) för dig!

Woman sitting on a sofa with a mug