Hej! Funderar du på att sluta röka?
Klicka här för att hitta rätt produkt för just dig.
start
Hitta rätt produkt
från Nicorette®
close

Hej! Att sluta röka är inte enkelt. Vi vill därför hjälpa dig att hitta en produkt som kan passa dig och öka dina chanser att sluta röka. Vänligen svara på nedan frågor som baseras på Fagerströms test för att avgöra ditt nikotinberoende och vilken produkt som passar din livsstil och preferens bäst.
Nu börjar vi!

Question1

Hur lång tid efter uppvaknandet röker du dagens första cigarett?

Question2

Har du svårt att låta bli att röka i situationer där rökning ej är tillåten?

Question3

Vilken cigarett har du svårast att avstå ifrån?

Question4

Hur många cigaretter röker du per dag?

Question5

Röker du mer på morgonen än under resten av dygnet?

Question6

Röker du när du är sjuk eller sängliggande?

Question7

Förutom lindring av röksug, vad är den viktigaste egenskapen hos en produkt som kan hjälpa dig sluta för gott? ​Jag vill ha en produkt som…

Kvinna som drar Nicorette munspray ur handvaskan

Funderar du på att sluta röka med hjälp av snus

Att bli rök- och nikotinfri ger både bättre hälsa och mer pengar i plånboken.
Det finns många fördelar med att sluta röka och många olika vägar att välja. Men att sluta röka med hjälp av snus kan innebära att du egentligen bara byter ett beroende mot ett annat. Vi går igenom riskerna med snus samt vilka andra sätt det finns för att sluta röka
.

Att rökning skadar hälsan är välkänt, bland annat innebär rökning en ökad risk för hjärt-kärlsjukdomar, cancer och KOL. Att sluta röka handlar i första hand om att bli kvitt nikotinet som är starkt beroendeframkallande, men även om att bryta vanor och ett inlärt beteende.
Varje år dör ungefär 12 000 personer på grund av rökning och nästan 100 000 personer behöver sjukhusvård på grund av olika sjukdomar som orsakas av rökning.

Kan vara svårt att sluta röka

Att sluta röka är en av de mest fantastiska saker som du kan göra för dig själv och din hälsa, men det är också bland det svåraste.
Och vägarna att sluta röka är många. Vissa väljer att fimpa direkt, andra att trappa ner.
Det finns de som använder snus som en sluta-röka-metod. Men eftersom snus innehåller stora mängder nikotin finns risken att du bara förflyttar ditt beroende.

Många snusare

Enligt en undersökning från Folkhälsomyndigheten 2022 uppgav 20 procent av männen och sju procent av kvinnorna i Sverige att de dagligen snusar.
Även om många anser att det är farligare att röka än att snusa så orsakar snusning förändringar på munslemhinnan och kan ge permanenta skador på tandköttet på de ställen där snuset placeras.
Att använda snus påverkar även hjärta och kärl genom att bland annat höja blodtrycket och personer som snusar har en förhöjd risk att dö efter en hjärtinfarkt eller stroke, enligt en studie gjord på män. En annan studie på snusande män visar att en hög konsumtion av snus, fler än fem dosor per vecka, troligen innebär en förhöjd risk att insjukna i typ 2-diabetes.
Sambandet mellan snusning och cancer är inte helt klarlagt även om några studier visar en ökad risk för enskilda cancerformer, som till exempel cancer i matstrupe, magsäck och ändtarm. Studier av andra cancerformer visar inga tydliga samband, men det betyder inte att risker kan uteslutas.

Anledningar att sluta

Klart är i alla fall att det finns gott om anledningar till att bli helt nikotinfri, såsom att du slipper de ökade riskerna att få sjukdomar och du får en friskare och fräschare mun, tänder och tandkött. Dessutom får du bättre andedräkt.
Du som rökare har mycket att vinna på att sluta. Inte nog med att du slipper stressen av att hela tiden måste ha koll på cigarettpaketet, du slipper även beroendet som nikotinet skapar.
 
Ska du sluta röka kan det vara bättre att använda ett nikotinläkemedel som komplement till din viljestyrka. Detta hjälper dig minska både abstinenssymtomen och begäret att röka genom att förse kroppen med nikotin. Nikotinet i produkterna tas upp långsammare av kroppen och når hjärnan i mindre doser jämfört med rökning.

Nicorette® är kliniskt bevisat att lindra både röksug och nikotinbegär och kan öka dina chanser att bli rök- och nikotinfri för gott. Behandlingstid med Nicorette® receptfria läkemedel för nedtrappning av cigaretter och utfasning av Nicorette® är 3-6 månader. Vi rekommenderar att söka professionell hjälp om allvarligt försök att sluta röka inte gjorts inom 6-12 månader.

Nicorette® finns i många olika format för att passa olika behov. För att lindra plötsligt röksug och nikotinbegär kan du prova Nicorette® Tuggummi, Nicorette® Sugtablett eller Nicorette® Munspray som finns i flera olika smaker. För stöd hela dagen kan du prova Nicorette® Plåster som ger en kontrollerad dos nikotin i 16 timmar.

Oavsett vilket format du väljer kan Nicorette® hjälpa dig på din resa mot att bli rök- och nikotinfri.

Nicorette® är ett receptfritt läkemedel för behandling av tobaksberoende och lindrar röksug, nikotinbegär och abstinensbesvär hos rökare som är motiverade att sluta. Nicorette® innehåller nikotin som är ett beroendeframkallande ämne och vanliga biverkningar kan vara hosta, huvudvärk och hicka.

Fördelar med att sluta röka

Fördelar med att sluta röka

Har du någonsin undrat vad som händer i kroppen när du slutar röka? Läs om alla de olika fördelarna med att sluta röka.

Nicorette sugtablett, tuggummi och munspray

Hitta rätt produkt för dig

Besvara några snabba frågor för att hitta den produkt som kan passa dig bäst.