Hej! Funderar du på att sluta röka?
Klicka här för att hitta rätt produkt för just dig.
start
Hitta rätt produkt
från Nicorette®
close

Hej! Att sluta röka är inte enkelt. Vi vill därför hjälpa dig att hitta en produkt som kan passa dig och öka dina chanser att sluta röka. Vänligen svara på nedan frågor som baseras på Fagerströms test för att avgöra ditt nikotinberoende och vilken produkt som passar din livsstil och preferens bäst.
Nu börjar vi!

Question1

Hur lång tid efter uppvaknandet röker du dagens första cigarett?

Question2

Har du svårt att låta bli att röka i situationer där rökning ej är tillåten?

Question3

Vilken cigarett har du svårast att avstå ifrån?

Question4

Hur många cigaretter röker du per dag?

Question5

Röker du mer på morgonen än under resten av dygnet?

Question6

Röker du när du är sjuk eller sängliggande?

Question7

Förutom lindring av röksug, vad är den viktigaste egenskapen hos en produkt som kan hjälpa dig sluta för gott? ​Jag vill ha en produkt som…

Fullständiga kampanjvillkor

product-group-large.jpg

Nicorette munspray, tuggummi och pastill logotyp med frukt i bakgrunden

Fullständiga kampanjvillkor

 1. Erbjudandet gäller privatpersoner boende i Sverige som är 18 år eller äldre, med undantag för anställda och anhöriga till anställda på McNeil Sweden AB och dess närstående företag, dess agenturer samt alla som är yrkesmässigt inblandade i denna kampanj.
 2. Gäller vid köp av Nicorette® Tuggummi 2 mg 30 st, Tuggummi 4 mg 30 st, Fruktmint Tuggummi 2 mg 30st, Fruktmint Tuggummi 4 mg 30 st, Mentolmint Tuggummi 2 mg 30 st, Sugtablett Frukt 2 mg 20 st, Sugtablett Pepparmint 2 mg 20 st, Fruktmint 1 mg 150 spraydoser samt Pepparmint Munspray 1 mg 150 spraydoser, i butik eller online mellan 01-01-23 och 30-06-23 (”kampanjperioden”). Produkternas tillgänglighet i butik och online kan variera.
 3. Använd endast produkten enligt anvisningar på förpackningen.
 4. Om du sju dagar efter köpet upplever att du inte gillar smaken, kan du ansöka om att få pengarna tillbaka och få en återbetalning av det pris du har betalat för det berättigade köpet, upp till ett maximalt inköpsbelopp på 300 SEK. För att erbjudandet ska vara giltigt gäller följande:
 5. Du ska inte ha använt mer än hälften av produkten.
 6. Fyllt i ansökan om att begära återbetalning på nicorette.se/pengarna-tillbaka/formulär och tillhandahålla ett kvitto från en butik som säljer produkten eller ett online-kvitto som anger den berättigade produkt du har köpt, det pris du har betalat för den, den återförsäljare du köpte den av samt inköpsdatumet inom kampanjperioden. Kvittot som laddas upp måste vara filformaten *.jpg, *.jpeg, *.png. eller *.gif..
 7. Om din ansökan för återbetalning innehåller all den information som efterfrågas, kommer vi att inom sju dagar efter inskickad ansökan skicka en bekräftelse via e-post med instruktioner om hur du kostnadsfritt returnerar produkten till en adress.
 8. Följ anvisningarna för att skicka produkten kostnadsfritt till den angivna adressen inom sju dagar efter det att du mottagit bekräftelsen via e-post.
 9. När vi tagit emot produkten, kommer vi inom sju dagar verifiera att minst hälften av produkten är oanvänd och därefter skicka en bekräftelse till dig om att din begäran har godkänts.
 10. Om din begäran godkänts, kommer du att erhålla en återbetalning inom sju dagar efter det att du mottagit bekräftelsen via e-post.
 11. Endast begärd återbetalning som tas emot av den kampanjansvariga parten minst 7 dagar efter inköpsdatum och inom 30 dagar som anges på kvittot är giltiga och kommer behandlas.
 12. Erbjudandet upphör 30-06-23. Din ansökan måste ha tagits emot senast den 30-07-23.
 13. Begäran av återbetalning kan inte göras via återförsäljare eller i butik.
 14. Internetåtkomst och skrivare krävs.
 15. Artikelspecifikt butikskvitto eller online-kvitto krävs och måste vara daterat inom kampanjperioden mellan 01-01-23 och 30-06-23. Om kvittot har ändrats eller manipulerats är det ogiltigt.
 16. En giltig begäran berättigar den yrkande till en återbetalning av det pris som betalats för den kvalificerande produkten baserat på det pris som anges på kvittot, med hänsyn tagen till eventuellt kampanjerbjudande, upp till ett max. inköpsvärde på 300 SEK.
 17. Om inga bankuppgifter anges i ansökan för återbetalning eller om uppgifterna är ogiltiga, i en i övrigt godkänd ansökan, kommer den kampanjansvarige att kontakta den yrkande via e-post och uppmana denne att skicka in en ny ansökan för återbetalning med korrekta bankuppgifter.
 18. Erbjudandet kan endast utnyttjas en gång per hushåll (oavsett produkttyp, smak, styrka eller förpackningsstorlek). Inga mass- eller tredjepartsansökningar.
 19. Ansökningar som inte uppfyller de specifika ingångskraven kommer inte att behandlas. Alla oläsliga, skadade eller ofullständiga ansökningar eller inskickade produkter är ogiltiga.
 20. Den kampanjansvariges beslut är slutgiltigt, och den kampanjansvarige kommer inte att bedriva korrespondens gällande ogiltiga ansökningar eller inskickade produkter.
 21. I händelse av omständigheter som ligger utanför den kampanjansvariges rimliga kontroll, eller i andra fall där bedrägeri, missbruk och/eller ett fel (mänskligt eller datorrelaterat) påverkar eller skulle kunna påverka ett korrekt genomförande av denna kampanj, och endast då omständigheter gör detta oundvikligt, förbehåller sig den kampanjansvarige rätten att när som helst annullera eller ändra kampanjen eller dess villkor och bestämmelser, men kommer alltid sträva efter att minimera effekten för deltagarna för att undvika otillbörlig besvikelse.
 22. Den kampanjansvarige förbehåller sig rätten att verifiera alla ansökningar och att avvisa ansökningar om återbetalning om det finns rimliga skäl att tro att det begåtts brott mot dessa villkor och bestämmelser eller några anvisningar som ingår i kraven för denna kampanj.
 23. Alla anvisningar ingår i villkoren.
 24. För att möjliggöra ditt deltagande i kampanjen kommer vi att använda din information i enlighet med vår integritetspolicy: https://www.nicorette.se/sekretesspolicy.
 25. Information gällande personuppgifter, som du tillhandahåller när du skickar in din ansökan kommer att behandlas i en databas endast i syfte att genomföra denna kampanj. Sådan information kommer inte att användas i något annat syfte än vad som anges i dessa ”Villkor” eller enligt separat samtycke från dig. Dina personuppgifter kommer delas med tredje part (Get Savvy Marketing Ltd, 15-17 Hoigh Court Lane, The Calls, Leeds, LS2 7EU) i syfte som framgår i dessa villkor. Dina personuppgifter kommer alltid att behandlas konfidentiellt och i enlighet med EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning). Du kan begära att få åtkomst till dina personuppgifter eller få felaktigheter rättade genom att skicka ett e-postmeddelande till https://www.ccc-consumercarecenter.com/UCUConfiguration?id=a075800001645pOAAQ. Genom att delta i kampanjen godkänner du att dina personuppgifter används i enlighet med vår integritetspolicy. Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, men då kan du inte längre delta i kampanjen.
  Kampanjansvarig: McNeil Sweden AB, Kolonnvägen 45, 170 67 Solna, Sverige

SE-NI-2200146