NICORETTE®
 • Strategi för att sluta röka - Trappa ned med NICORETTE®

  Trappa ned

  Det är kliniskt bevisat att strategin att trappa ner för att sluta röka kan hjälpa dig att reducera antalet cigaretter som du röker med upp till 50 % jämfört med endast viljestyrka. En sådan strategi gör det lättare att sluta röka när du är redo att ta steget.

  Bild på NICORETTE® inhalator. En bra hjälp som en del av din nedtrappning med inhalator för att sedan sluta röka helt

  En enkel strategiDet kan vara väldigt svårt att sluta röka. Nikotinläkemedel såsom NICORETTE® Tuggummi och Inhalator kan hjälpa dig att lyckas. Trots detta vill en del rökare ändå inte sluta röka omedelbart. För dem har vi en alternativ strategi för att sluta röka – NICORETTE® Trappa ned för att sluta.

  Försök att sluta röka bör göras så snart rökaren känner sig redo, men inte senare än sex månader efter behandlingens början. Om det inte går att göra ett allvarligt försök att sluta röka inom nio månader efter behandlingens början bör man söka professionell hjälp.

  De fyra stegen

  4 steg för att trappa ned

  Steg 1
  Börja trappa ned (0-6 veckor)*

  Sätt upp ett mål hur många cigaretter du ska skära ned på och ett datum då du ska ha klarat det. (För bästa resultat bör du minska din rökning med minst 50%). 

  Om du brukar röka 15 eller 16 cigaretter om dagen kan ditt mål bli att byta ut 8 av dem mot NICORETTE® Tuggummi eller Inhalator. Varannan gång du vill ta en cigarett väljer du alltså att behandla ditt röksug med NICORETTE® Tuggummi eller Inhalator i stället.

  * Sök professionell hjälp om du inte har lyckats trappa ned inom 6 veckor.

  Steg 2
  Rök mindre och mindre (6 veckor - 6 månader)*

  Fortsätt att skära ned på antalet cigaretter.

  Använd NICORETTE® Tuggummi eller Inhalator efter behov när du känner dig röksugen.

  Målet är att sluta helt inom 6 månader. I takt med att du trappar ned kommer även din röklust att minska. I stället för 7 eller 8 cigaretter om dagen bör du nu bara röka 3 eller 4 innan det är dags att sluta helt. Kom i håg att alla rökare är olika, så trappa ned i din egen takt.

  Steg 3
  Sluta röka (inom 9 månader)

  Sluta röka helt så snart du känner att du är redo. 

  Fortsätt att använda NICORETTE® Tuggummi eller Inhalator när du behöver dämpa ditt röksug. 

  Nu bör du känna dig redo att fimpa för gott. Det är fortfarande ett svårt beslut att ta, men kom ihåg att hjälpen alltid finns nära om du har NICORETTE® Tuggummi eller Inhalator till hands.

  * Sök professionell hjälp om du inte har lyckats sluta röka inom 9 månader.

  Steg 4
  Sluta med NICORETTE® (inom 12 månader)

  Minska din användning av NICORETTE® Tuggummi eller Inhalator gradvis och sluta sedan helt (inom 3 månader efter att du slutat röka). 

  Hur fungerar det?

  Hur används NICORETTE® i strategin Trappa ned för att sluta?

  Om du använder NICORETTE® Tuggummi eller NICORETTE® Inhalator i stället för att röka en cigarett kommer det att hjälpa dig att lindra ditt röksug när du håller på att förbereda dig på att sluta.

  NICORETTE® Tuggummi och NICORETTE® Inhalator kan användas till strategin trappa ned för att sluta röka helt och hållet.

  Försök att sluta bör göras så snart rökaren känner sig redo, men inte senare än sex månader efter behandlingens början. Om det inte går att göra ett allvarligt försök att sluta röka inom nio månader efter behandlingens början bör man söka professionell hjälp.