NICORETTE®
  • Myter om nikotin och nikotinläkemedel | NICORETTE®

    Vi känner alla till farorna som förknippas med rökning. Men hur stor roll spelar egentligen nikotinet i tobaksberoendet och är det verkligen den farligaste ingrediensen i cigaretterna? Undersök några av myterna om nikotin och nikotinberoende och ta reda på hur det verkligen ligger till.

    Bädda in informationsgrafik
    Bild på NICORETTE® Sverige infographic över "myter om nikotin". NICORETTE® går igenom några av de vanligaste myterna och anger vad som faktiskt är sanningen bakom myten.
    Bädda in informationsgrafik

Myter om nikotin

 

Många tror att det är lika farligt att inta nikotin i form av nikotinläkemedel som det är att röka. Nikotinläkemedel kan hjälpa dig att uppnå ditt mål genom att förhindra röksug samtidigt som du undviker många av de farliga kemikalierna i cigaretter.

Myter: Nikotinläkemedel är inte säkrare än att röka

Fakta: Nikotinet i nikotinläkemedel tillverkas med reglerade farmaceutiska metoder jämfört med cigaretter som är mindre reglerade. Detta betyder att deras effektivitet och säkerhet är kliniskt bevisad.

Myter: Nikotin är cancerframkallande

Fakta: Nikotin har inte bevisats orsaka cancer. Det finns över 4 000 andra kemikalier i cigarettrök och det är känt att många av dessa orsakar cancer.

Myter: Nikotin orsakar gul missfärgning på fingrar och tänder

Fakta: Det är inte nikotinet i cigaretterna, utan tjäran som orsakar den fula gulbruna missfärgningen på fingrar och tänder.

Myter: Nikotin är en konstgjord substans

Fakta: Nikotin är en substans som förekommer naturligt och erhålls från tobaksplantan (Nicotiana).

Myter: Nikotinläkemedel är farligare än att röka p.g.a. nikotinets beroendeframkallande egenskaper

Fakta: Jämfört med att röka cigaretter ger nikotinläkemedel lägre doser nikotin som avges långsammare på ett kontrollerat sätt.

Myter: Nikotin orsakar sjukdomar som förknippas med rökning

Fakta: Cigaretter är en välkänd orsak till cancer, kronisk lungsjukdom, hjärtsjukdom och andra sjukdomar. Det är mängden med gifter i cigarettröken snarare än nikotininnehållet som orsakar större delen av de skadliga effekterna.