NICORETTE®
 • Hälsoeffekter av snus - Fakta om snus | NICORETTE®

  Det råder inget tvivel om att snus är mycket mindre skadligt än rökning. Men snus ger oönskade effekter både på kort och lång sikt. Det kan ge lokala skador på munslemhinnan, tandköttet och tänderna. På kort sikt kan snus öka hjärtfrekvensen och blodtrycket. På lång sikt kopplas snus till såväl hjärtattack och stroke som förhöjd risk för cancer i bukspottkörteln. Hos gravida kvinnor har man sett ett samband med havandeskapsförgiftning och låg födelsevikt.

  Vad är det för skillnad mellan snus och nikotinläkemedel?

  Nikotinläkemedel innehåller rent nikotin för medicinskt bruk och är godkända läkemedel som har testats i över 100 randomiserade kliniska studier vid rökavvänjning. Man har konstaterat att de uppfyller kraven på säkerhet och effekt.

  Snus innehåller finmalen tobak och andra ingredienser som koksaltlösning, glycerol, bikarbonat och propylenglykol. Det är inte nikotinet i cigaretterna som påverkar hälsan på lång sikt, utan de andra giftiga beståndsdelarna i tobaksröken. Själva tobaken kan dock innehålla cancerogena ämnen som tobakspecifika nitrosaminer, bensopyren, kadmium, bly och arsenik. Det finns inte några starka bevis för att snus skulle göra det lättare att sluta röka.

   

  Nikotinläkemedel Snus
  Innehåller rent nikotin för medicinskt bruk Innehåller tobak
  Är ett godkänt läkemedel för rökavvänjning Är inte ett godkänt läkemedel
  Innehåller godkända hjälpämnen Kan även innehålla andra ingredienser som vatten, koksaltlösning, natriumbikarbonat, glycerol och propylenglykol
  Innehåller inte cancerframkallande ämnen eller andra giftiga substanser Kan innehålla tobakspecifika nitrosaminer, bensopyren, kadmium, bly och arsenik
  Har testats i över 100 randomiserade kliniska studier och konstaterats uppfylla kraven på säkerhet och effekt Det finns inte några starka bevis för att snus skulle göra det lättare att sluta röka
  Avsedda att tillföra halter av nikotin som hjälper dig att sluta röka Ersätter bara ett beroende med ett annat